Privacyverklaring
Laaste aangepast op 30 mei 2020

Op onze website, Omicidio.nl, worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens, ze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Omicidio is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze pagina goed door te nemen en contact met ons op te nemen als je vragen hebt over deze privacyverklaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op Omicidio.nl houden we ons aan de privacywetgeving, wat onder andere betekent dat we via deze privacyverklaring de doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, de verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden, we je om expliciete toestemming van de verwerking van je persoonsgegevens zullen vragen als dat vereist is, we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook verwachten van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken en je recht respecteren om op verzoek je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Je account

Om Omicidio te kunnen spelen moet je eerst een account aanmaken. Bij je registratie moet je een gebruikersnaam en je e-mailadres opgeven en het geslacht van je account kiezen. Op basis daarvan maken we een account voor je aan, waarvoor we je opgegeven gebruikersnaam, e-mailadres, geslacht en je IP-adres gebruiken.

Deze gegevens verwerken we om de overeenkomst uit te kunnen voeren, namelijk dat jij Omicidio kunt spelen. We bewaren deze gegevens uiterlijk een jaar nadat je account niet meer bestaat. Daarna gebruiken we je gegevens alleen geanonimiseerd voor statistieken en rapportages.


Credits kopen

Als je credits koopt, gebruiken we je persoonsgegevens om deze bestelling af te kunnen handelen en je te kunnen helpen als je vragen over je bestelling of betaling hebt. We gebruiken hiervoor je gebruikersnaam en e-mailadres en daarnaast kunnen we informatie krijgen van onze betalingsprovider, je bank of je creditcardmaatschappij.

Deze gegevens verwerken we om de overeenkomst uit te kunnen voeren, namelijk dat jij credits kunt kopen. We bewaren deze gegevens in ieder geval een jaar na je bestelling, maar van de Belastingdienst (en Federale Overheidsdienst Financiƫn) moeten we je betaalgegevens zeven jaar bewaren. Daarna gebruiken we je gegevens alleen geanonimiseerd voor statistieken en rapportages.


E-mails

We kunnen je per e-mail twee soorten informatie sturen, namelijk serviceberichten en informatie over Omicidio en/of vergelijkbare producten of diensten. Serviceberichten sturen we bijvoorbeeld als je een account hebt aangemaakt of als je bent vermoord in het spel. Informatie over Omicidio en/of vergelijkbare producten of diensten kunnen we je bijvoorbeeld sturen als er updates in het spel zijn doorgevoerd of als er een reset is aangekondigd.

Voor serviceberichten kun je je niet afmelden, omdat deze onderdeel zijn van het uitvoeren van de overeenkomst (het spelen van Omicidio), maar voor e-mails met andere informatie kun je je altijd uitschrijven. Onderaan iedere e-mail heb je die mogelijkheid, maar je kunt je voorkeuren ook in de instellingen van je account aangeven.


SMS alerts

Op Omicidio heb je de mogelijkheid om je telefoonnummer in te vullen, zodat we je automatisch een SMS kunnen sturen bij belangrijke gebeurtenissen op je account. Je telefoonnummer wordt alleen voor deze dienst gebruikt en is niet zichtbaar voor andere spelers.

We verwerken je telefoonnummer om de overeenkomst uit te kunnen voeren, namelijk dat jij de ingestelde SMS alerts krijgt die je wil ontvangen. We bewaren deze gegevens uiterlijk een jaar nadat je hebt aangegeven geen SMS alerts meer te willen ontvangen.


Omicidio IRC

Je kunt gebruik maken van IRC, de chatfunctie van Omicidio. Als je verbinding maakt met IRC verwerken we je gebruikersnaam en IP-adres.

Deze gegevens verwerken we om de overeenkomst uit te kunnen voeren, namelijk dat jij op Omicidio IRC kunt. We bewaren deze gegevens uiterlijk een jaar nadat je voor het laatst verbinding hebt gemaakt met IRC.


Verstrekking aan derden

We kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren, zoals we hierboven hebben beschreven. Bij verdachte situaties, zoals fraude, zijn we verplicht je persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties.


Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden. Hier hebben we een verwerkersovereenkomst met Google voor gesloten, waarin strikte afspraken staan over welke informatie zij mogen bijhouden. We hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google en we laten ze alle IP-adressen anonimiseren.


Social media

Op onze website heb je de mogelijkheid om verbinding te maken met social media, bijvoorbeeld om je te registreren of om je vrienden kennis te laten maken met Omicidio. Als je gebruik maakt van een van deze mogelijkheden zullen de beheerders van die diensten persoonsgegevens van je verzamelen.


Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken zoals fingerprint. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan. Je kunt in je browser uitschakelen dat we cookies plaatsen, maar houd er rekening mee dat de website dan niet meer optimaal werkt.

Met andere bedrijven die cookies kunnen plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben we geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen, dus we raden je aan om de privacyverklaringen van die bedrijven ook te lezen.

Functionele cookies

We gebruiken functionele cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie over het gebruik van de website te verzamelen.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, hebben we een aantal maatregelen genomen, zoals het afschermen van persoonsgegevens met een gebruikersnaam en wachtwoord, fysieke beveiligingsmaatregelen voor de servers waar persoonsgegevens zijn opgeslagen, en het gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) als je persoonsgegevens invult.


Je rechten

Je hebt een aantal rechten als het over jouw persoonsgegevens gaat, namelijk het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen, het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van jou bewaren, het recht om fouten in jouw persoonsgegevens te laten corrigeren, het recht om verouderde persoonsgegevens van jou te laten verwijderen en het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens.

Als je gebruik wil maken van een van deze rechten, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@omicidio.nl. Zorg dat je je verzoek dan duidelijk omschrijft en dat je aan kunt tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.


Klachten

Als je van mening bent dat we je niet op de juiste manier hebben kunnen helpen met betrekking tot de privacy van je persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Bij significante wijzigingen in deze privacyverklaring zullen we ons best doen om je daar apart over op de hoogte te brengen.

Contactgegevens

Je kunt contact opnemen met Omicidio over privacy gerelateerde onderwerpen door een e-mail te sturen naar privacy@omicidio.nl.